Gabriela Szczygłowska

Szkoły:
- Szkoła Podstawowa w Radomsku;
- I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku,
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia magisterskie, licencjackie, doktoranckie,
- Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, studia podyplomowe - katechetyka

Działalność:
2003 r.
- rozpoczęcie pracy wolontaryjnej w ruchu „Betel”

Funkcje:
- od 2003 roku Koordynator Wspólnoty św. Faustyny – Wspólnoty dla Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół Ziemi Radomszczańskiej

Wyróżnienia:
18 sierpnia 2006r.
- Jasna Góra, Statuetka Ecce Homo (Oto Człowiek) - nagroda w kategorii świadectwo służby osobom słabym i ubogim (wolontariusze), przyznawana przez ruch „Betel”

Dołącz do nas


Kościół św. Lamberta, Radomsko
III niedziela, godz. 14:30

Wspólnoty Spotkania

Koordynator Generalny
Wspólnot Spotkania

Alicja Bednarek
504 921 221